Hem

Trädgårdsallén 1

Välkommen till Trädgårdsallén 1


Aktuellt


PARKERINGSFÖRBUD

Observera att det är parkeringsförbud på Byle Allé. Lossning och lastning tillåten. P-böter på kr 700 har redan utdelats.


NY ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Vid årsmötet avgick Samuel Zettergren som ordförande. Ny ordförande i styrelsen är Nicholas Donnelly.


FRÅGA OM KATTLUCKA

Styrelsen har tagit ställning till en fråga om konstruktion av kattlucka på dörrar eller altandörrar. Enligt SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, måste sådana anordningar först godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. Regeln är alltså att kattluckor eller liknande permanenta ingrepp i dörrar eller altandörrar kräver styrelsens skriftliga tillstånd.


ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

Nu kan du ladda ner årsredovisningen som pdf via denna länk.


BESIKTNING

Besiktningen ägde rum under december som planerat. Samtliga fastigheter var tillgängliga för besiktning – tack för hjälpen!


ENERGIDEKLARATION

Vi kommer under vintern att inhämta fullmakter för att underlätta och möjliggöra en energideklaration av våra fastigheter.