FAQ

Trädgårdsallén 1

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGORQ.      Får man parkera på trottoaren utanför sitt hus?

 Nej. Det råder parkeringsförbund på Byle Allé, endast lossning och lastning är tillåten. Gästparkering finns vid respektive carport.


Q.      Hur ordnar jag fram nya nycklar?

 Nycklar kan ej kopieras på egen hand utan måste beställas via föreningen. Beställning av nycklar görs genom Andreas i 8D.


Q.    Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

             Formellt beslutar styrelsen om rätt till andrahandsuthyrning i varje enskilt fall. Som regel medges uthyrning med ett år i taget.Q.   Får jag installera en kattlucka i min dörr / altandörr?

             Efter att ha konsulterat en fastighetsjurist på SBC har styrelsen kommit fram till att kattlucka och liknande permanenta åtgärder

             på dörr eller altandörr kräver styrelsens skriftliga tillstånd.


Q.    Vad är mitt ansvar och vad är bostadsrättsföreningens?

             Som medlem ansvarar du för allt invändigt i din lägenhet, inklusive väggar, golv, snickerier, vitvaror med mera. 

             Ett viktigt undantag är värmepannan, som är föreningens ansvar. Felanmälan eller byte av värmepannan görs av föreningen.

             Allt underhåll av trädgården sköts av de boende själva.

             Gemensamma utrymmen, som t ex "stora gräsmattan" med lekplatsen, sköts av medlemmarna gemensamt.

             Allt övrigt underhåll utvändigt bekostas av föreningen, t ex ytbehandling.

             Snöröjning upphandlas och bekostas av föreningen.